Skip to content

Raamatupidamisteenused ärikliendile

Pakume laia valikut professionaalseid raamatupidamisteenuseid, et tagada teie ettevõtte finantside täpsus ja seaduskuulekus:

 • Raamatupidamise sisseseadmine: Teie ettevõtte raamatupidamissüsteemi loomine ja seadistamine.
 • Algdokumentide kontroll ja raamatupidamisse kandmine: Kõikide algdokumentide kontrollimine ja korrektselt raamatupidamisse kandmine.
 • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros: Müügiarvete ja laekumiste täpne kajastamine.
 • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros: Ostuarvete ja tasumiste korrektne kajastamine.
 • Käibemaksuarvestus ja käibemaksudeklaratsiooni (KMD) esitamine: Käibemaksu arvestamine ja deklaratsiooni õigeaegne esitamine.
 • Sularaha arvestus ja vormistamine: Sularahatehingute arvestamine ja dokumenteerimine.
 • Arveldused aruandvate isikutega: Kõikide aruandvate isikute arvelduste haldamine.
 • Aruandluse väljatrükkide esitamine kliendile: Vahebilanss, kasumiaruanne, võlgnike ja võlgade analüütilised nimikirjad.
 • Jooksvate küsimuste konsultatsioon: Konsultatsioonid ja abi jooksvate finantsküsimuste lahendamisel.
 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine: Täieliku majandusaasta aruande koostamine ja esitamine.
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani koostamine: Kohustuslikud sise-eeskirjad ja kontoplaan vastavalt seadusele (RS §).
 • Töötasuarvestus ja töötasu teatiste väljastamine: Töötasude arvestus ja teatiste väljastamine töötajatele.
 • Põhivahendite arvestus: Põhivarade kaart ja amortisatsiooni arvestus.
 • Varade ja kohustuste inventuuri läbiviimine ja vormistamine: Inventuuri läbiviimine ja dokumenteerimine.
 • Majandusaasta aruande koostamine püsiklientidele soodsa hinnaga: Soodushinnaga aastaaruande koostamine püsiklientidele.
 • Majandusaasta aruande sisestamine e-registri keskkonnas: Aastaaruande sisestamine elektroonilisse registrisse.
 • Äriplaani koostamine: Äriplaani koostamine, sh ettevõtluse alustamiseks Töötukassa toetuse saamiseks.
 • Raamatupidamise korrastamine ja taastamine: Teie raamatupidamise korrastamine ja taastamine.
 • Müügiarvete koostamine: Müügiarvete koostamine ja haldamine.
 • Ostuarvete tasumine: Ostuarvete tasumine ja maksekorralduste ettevalmistamine.

Võtke meiega ühendust, et saada professionaalset ja usaldusväärset raamatupidamisteenust, mis vastab kõigile teie ettevõtte vajadustele.

Saatke päring teenuste kohta siit:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi