Skip to content

Õigusabi

Adehansa OÜ pakub õigusabi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kel ei ole oma juristi. Oleme oma klientidele justkui juriidiline osakond väljaspool ettevõtet, tagades personaalset lähenemist ja paindlikkust ilma püsikuludeta.

Aitame teid järgmistes valdkondades:

  • Äriõigus: Nõustamine ja abi ettevõtte asutamise, ühinemiste, jagunemiste ja likvideerimise küsimustes.
  • Võlaõigus: Lepingute koostamine, hindamine ja nõustamine lepingulistes suhetes.
  • Tööõigus: Töösuhetega seotud juriidiline nõustamine, töölepingute ja töökorralduse küsimused.
  • Maksuõigus: Maksude ja maksuarvestusega seotud juriidiline nõustamine.

Lisaks viime läbi õigusauditit äririskide vähendamiseks. Õigusauditi tulemus annab äriühingu, korteriühistu juhtkonnale ning omanikele ülevaate, kas ettevõtte juhtimine ja lepingulised suhted on vastavuses Eesti Vabariigi seaduste nõuetega ning milliseid äririske sisaldab praegune olukord.

Õigusauditi käigus toome välja õiguslikud riskid ettevõttele või korteriühistule ning anname praktilisi soovitusi nende kõrvaldamiseks. Õigusauditi eesmärk on tagada juhtkonnale kindlustunne, et oma kohustusi on täidetud kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusega (Äriseadustikust tulenev juhatuse liikmete kohustus).

Usaldage oma juriidilised küsimused meie ekspertide kätte ja nautige kindlustunnet, et teie ettevõte tegutseb seaduslikult ja turvaliselt.