Skip to content

Majandusaasta Aruanne

Majandusaasta aruanne on oluline dokument, mis annab ülevaate ettevõtte finantsseisundist ja tegevustest. Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine on iga ettevõtte jaoks kohustuslik ning see aitab tagada läbipaistvust ja usaldusväärsust.

Majandusaasta aruanne koosneb järgmistest osadest:

  • Tegevusaruanne: Ülevaade majandusaasta olulistest sündmustest, organisatsiooni tegevustest, eesmärkidest, õnnestumistest ja tulevikuplaanidest. Tegevusaruanne aitab rahastajatel hinnata organisatsiooni suutlikkust.
  • Raamatupidamise aruanne: Täpne pilt finantsseisundist, sisaldab bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude ja netovara muutuste aruannet ning aruannete lisasid.

Majandusaasta pikkus on tavaliselt 12 kuud, kuid asutamisel või lõpetamisel võib see olla ka lühem, kuid mitte pikem kui 18 kuud. Näiteks alates juulist asutatud organisatsioon võib esimese aastaaruande esitada alles ülejärgmisel aastal. Aruanne tuleb esitada hiljemalt kuus kuud pärast majandusaasta lõppu, isegi kui tegevust ei ole toimunud. Enamik ettevõtjaid ja mittetulundusühinguid peab aruande esitama hiljemalt 30. juuniks.

Aruannetel on oluline roll läbipaistva ja ausa majanduskeskkonna kujundamisel. Avalikud ja kättesaadavad aruanded annavad klientidele, partneritele ja avalikkusele vajaliku ülevaate ettevõtte tegelikust seisust.

Majandusaasta aruande esitamine:

  • Aruanne tuleb esitada ka siis, kui majandusaastal mingit majandustegevust ei ole toimunud.
  • Aruanne tuleb esitada elektrooniliselt ettevõtjaportaalis (E-äriregistri ettevõtjaportaal asub aadressil: https://ettevotjaportaal.rik.ee).
  • Esitatud aruanne peab vastama kehtestatud vorminõuetele.
  • Ettevõtjaportaali saab siseneda ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või internetipanga kaudu.

Oleme valmis aitama teid majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel. Meie teenused hõlmavad majandusaasta aruande koostamist, finantsaruannete ettevalmistamist ning kõigi vajalike dokumentide esitamist õigeaegselt ja täpselt. Võtke meiega ühendust e-posti teel: info@adehansa.ee. Meie konsultant võtab teiega ühendust 24 tunni jooksul, et tagada sujuv ja täpne aruande koostamine.

Saatke päring teenuste kohta siit:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi