Skip to content

Raamatupidamise lisateenused

Teeme Teie raamatupidamise korda

  • Hooletusse jäetud raamatupidamise taastamine algdokumentide põhjal: Taastame ja korrastame teie raamatupidamise algdokumentide põhjal, et tagada täpsus ja seaduskuulekus.
  • Koostame aastaaruandeid: Koostame ja esitame aastaaruandeid, tagades õigeaegse ja täpse aruandluse.
  • Analüüsime Teie varasemat raamatupidamist: Teostame põhjaliku analüüsi teie varasema raamatupidamise kohta, et tuvastada võimalikud vead ja parendusvõimalused.
  • Uurime korteriühistu finants- ja majandustegevust: Pakume põhjalikku finants- ja majandustegevuse analüüsi korteriühistutele, et aidata kaasa nende tõhusale juhtimisele.
  • Algdokumentide ja lepingute alalhoidmine: Hoiame teie algdokumendid ja lepingud elektrooniliselt, et tagada lihtne ja kiire ligipääs. Elektrooniliselt salvestatud dokumente on lihtne leida ja kasutada, võimaldades igal ajal ja täiesti tasuta juurdepääsu oma dokumentidele. See aitab vältida ruumipuudust ja paberkandjal dokumentide hoiustamise vajadust.

Lisaks pakume järgmisi teenuseid:

  • Elektroonilise arhiivi haldamine: Teie dokumentide elektrooniline arhiveerimine, mis võimaldab kiiret ja lihtsat ligipääsu vajalikele dokumentidele.
  • Finantsanalüüs ja nõustamine: Pakume finantsanalüüsi ja nõustamist, et aidata teie ettevõttel saavutada finantsilist stabiilsust ja kasvu.
  • Raamatupidamisprotsesside optimeerimine: Aitame optimeerida teie raamatupidamisprotsesse, et tagada tõhusam ja kuluefektiivsem töökorraldus.

Võtke meiega ühendust, et saada professionaalset abi ja lahendusi teie raamatupidamise ja finantsjuhtimise vajadustele.

Saatke päring teenuste kohta siit:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nimi